preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Mijat Stojanović" Babina Greda

Login
Meteorološka postaja u Babinoj Gredi

 

 

http://istrastream.com/ws/os_babina_greda/

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Školsko zvono
 

Jutarnja smjena

 

1.

7:45-8:25

2.

8:30- 9:10

3.

9:15-9:55

veliki odmor (15 minuta)

4.

10:10-10:50

5.

10:55-11:35

6.

11:40-12:20

 

Poslijepodnevna smjena

 

1.

13:30-14:10

2.

14:15-14:55

3.

15:00-15:40

veliki odmor (15 minuta)

4.

15:55-16:35

5.

16:40-17:20

6.

17:25-18:05

 

Srednje škole
Lista linkova je prazna
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 10. 2012.

Ovaj mjesec: 3431
Ovaj tjedan: 468
Danas: 1
Tražilica

E-novine

   

Tražilice

Web preglednici

         

Google Chrom    Internet Explorer   

         

   Mozilla         Opera            Safari

                                                                                                                                      Firefox

Mjerila vrednovanja

Jezik

ODLIČAN (5) programirane nastavne sadržaje u potpunosti usvojio - lako i s razumijevanjem usvaja nove jezične sadržaje - pokazuje izrazit interes za jezične sadržaje - aktivan je na satu, sudjeluje u obradi novih nastavnih sadržaja, daje primjedbe i vlastite primjere - samostalno izvodi pravila, usvojeno znanje primijenjuje točno u pisanom i usmenom izražavanju - razlikuje bitno od nebitnoga, uočava ključne pojmove - uočava i ispravlja vlastite i tuđe jezične pogreške - točan i precizan prilikom uvježbavanja, raščlambe i otklanjanja pogrešaka - samostalno istražuje nove gramatičke pojave i izvodi pravila - pokazuje visok stupanj usvojenosti i primjene znanja u jezičnim igrama i natjecanjima - redovito, samostalno i točno piše i rješava domaće zadaće - temeljit, pedantan i savjestan, brine o vlastitom znanju i uspjehu - rado prihvaća savjete za poboljšanje kvalitete svoga rada -  samostalno i samoinicijativno se služi dodatnim izvorima  (gramatika, pravopis, rječnici) – samostalno se služi udžbenikom

VRLO DOBAR (4)  s razumijevanjem i gotovo u potpunosti usvaja jezične sadržaje - naučene nastavne sadržaje primijenjuje većinom bez pogrešaka, daje naučene primjere - pokazuje interes za nove jezične sadržaje,  na satu sudjeluje u obradi - ima razvijenu sposobnost analize i sinteze jezičnih pojava - pokazuje samostalnost i odgovornost u istraživanju novih pojava - uz poticaj istražuje jezične pojave i izvodi pravila koja uspješno primijenjuje u pisanom i usmenom izrazu - redovito piše domaće zadaće gotovo bez pogrešaka - često uočava i ispravlja svoje i tuđe jezične pogreške u usmenom i pisanom izrazu - rado prihvaća učiteljeve savjete za poboljšanje kvalitete svoga rada - uz poticaj se služi i ostalim izvorima znanja (gramatika, pravopis. rječnici, internet)

DOBAR (3) jezične nastavne sadržaje usvojio većim dijelom - uočava jezičnu pojavu, točno definira, ali primijenjuje s pogreškama u pisanom i usmenom izražavanju - naučeno pamti i reproducira, ali ne uči redovito - teže povezuje sadržaje unutar predmeta - sposobnosti jezikoslovnoga mišljenja su na prosječnoj razini - interes za područje je povremen - na satima je aktivnost promjenjiva - rijetko uočava svoje i tuđe pogreške - uz pomoć učitelja uočava i istražuje jezične pojave - katkada zaboravlja domaće zadaće, a u napisanima ima pogrešaka - prihvaća učiteljeve savjete za poboljšanje kvalitete svoga rada

DOVOLJAN (2) djelomice usvaja programirane nastavne sadržaje - prepoznaje i razlikuje jezičnu pojavu, ali je vrlo rijetko može upotrijebiti - naučene nastavne sadržaje djelomično pamti i reproducira, ali ih ne primijenjuje - često griješi, ne uočava pogreške - osjećaj za jezik nije dovoljno razvijen - ponekad je koncentriran i zapisuje bilješke - uočava se nesamostalnost u radu - traži stalno učiteljevu pomoć i prihvaća savjete - vrlo rijetko piše domaće zadaće - ne koristi se drugim izvorima znanja

NEDOVOLJAN (1) nastavne sadržaje nije usvojio - jezične pojave ne prepoznaje pa ni ne usvaja - nema razvijeno gramatičko mišljenje - ne primijenjuje jezična pravila ni u usmenom ni u pisanom izrazu - nema predznanja pa teško prati nastavu - na satima je pasivan i nezainteresiran - ne piše domaće zadaće - nikada se ne koristi drugim izvorima znanja - ne prihvaća pomoć ni savjete učitelja - ne uči za dogovorena isptivanja i pisane provjere

 

Jezično pisano izražavanje

ODLIČAN (5)  pokazuje vrlo visok stupanj usvojenosti pravopisnoga i gramatičkoga gradiva u pisanim tekstovima - čitak slovopis – prema zakonitostima organizira i oblikuje različite vrste pisanih tekstova - pismeni sastavci sadržajno razrađeni, točno napisani, kompozicijski utemeljeni, zanimljivi, kreativni, maštoviti - uspješno piše po diktatu, odgovara na pitanja, samostalno i točno stvara rečenice - teži usavršavanju vlastita pisana izraza

VRLO DOBAR (4)  visok stupanj usvojenosti pravopisnih i gramatičkih nastavnih sadržaja - čitak slovopis - umijeće oblikovanja različitih vrsta tekstova - uspješan je pri pisanju diktata, odgovora i samostalno napisanih rečenica - uredan je

DOBAR (3) djelomična usvojenost pravopisne i gramatičke norme, te djelomična ovladanost zakonitostima organizacije i oblikovanja različitih vrsta tekstova - potrebna je pomoć učitelja

DOVOLJAN (2) čini veće pravopisne, gramatičke i stilske pogreške - ne poznaje zakonitosti organizacije teksta - pisani sastavci su logički nepovezani, sadržajno siromašni - potrebna je stalna pomoć

NEDOVOLJAN (1) vrlo siromašnim rječnikom ne može izraziti misli - nije usvojio ni minimum pravopisnih i gramatičkih pravila - ortografske norme su ispod razine - ne poznaje zakonitosti teksta

Usmeno jezično izražavanje

ODLIČAN (5)  pravilno izgovara glasove i naglašava riječi - spretno i lako se izražava i ima izrazito bogat rječnik - doživljaj teksta izrazito vješto i točno izražava govorom i glumom - vrlo rado priprema govorne vježbe i kvalitetno ih izvodi - govornu poruku oblikuje potpunom i pravilnom rečenicom - s lakoćom i vrlo uspješno samostalno priča, prepričava i opisuje - pokazuje logičnu i emocionalnu izražajnost u svim oblicima govornih vježbi

VRLO DOBAR (4 )spretno se izražava i ima bogat rječnik - samostalno priča, prepričava i opisuje - poruku oblikuje pravilno i razumljivo - doživljaj teksta točno izražava govorom i glumom - priprema govorne vježbe i kvalitetno ih izvodi
DOBAR (3)  ponekad griješi u izgovoru glasova i naglašavanju riječi - izražava se na prosječnoj razini - priča, prepričava i opisuje uz pomoć učitelja - rjeđe sudjeluje u govornim vježbama - koristi u govoru nestandardne riječi
DOVOLJAN (2 )često griješi u izgovoru glasova i naglasaka - teško se izražava u različitim govornim situacijama - vrlo oskudan rječnik - oblikuje govorne poruke uz pomoć - rijetko sudjeluje u govornim vježbama

NEDOVOLJAN (1) netočno i nepravilno izgovara riječi - teško se izražava i služi se neknjiževnim riječima - ne sudjeluje u pričanju, prepričavanju i opisivanju - ne sudjeluje u govornim vježbama - ne zadovoljava ni tehnika čitanja

 

Književnost

ODLIČAN (5) samostalno  interpretira pročitani tekst - potpuno usvaja književnoteorijske pojmove, prepoznaje ih u tekstu i zna se njima koristiti u usmenom i pisanom izrazu - argumentirano brani postavljene teze tijekom interpretacije književnoga teksta (djela) - izvrsno povezuje i primjenjuje stečeno znanje na novim tekstovima - kritički se osvrće na pročitani tekst - ima razvijene prosudbene sposobnosti - kreativan je i samostalan - lako pronalazi rješenja za postavljene zadatke - na satima uvijek aktivno  sudjeluje u interpretaciji novih tekstova - čita više od zadanoga - služi se i ostalim izvorima znanja

VRLO DOBAR (4 ) gotovo (u potpunosti) samostalno interpretira pročitani tekst - uspješno usvaja i primjenjuje književnoteorijske pojmove - ima razvijene raščlambene i perceptivne sposobnosti - ima razvijen kritički stav i argumentirano ga zastupa - samonicijativan je i kreativan - rado sudjeluje u interpretaciji teksta i otkriva prenesena značenja - često se koristi i drugim izvorima znanja
DOBAR (3)  djelomično usvaja i primjenjuje književnoteorijske pojmove - razumije pročitani tekst i ponekad sudjeluje u interpretaciji - uz pomoć učitelja iznosi osobna zapažanja - raščlambene i perceptivne sposobnosti su na prosječnoj razini - povremeno traži pomoć učitelja ili ostalih učenika - čita samo zadano - ne koristi se dodatnim izvorima znanja
DOVOLJAN (2 ) površno interpretira tekst uz učiteljevu pomoć - prepoznaje neke književnoteorijske pojmove, primjenjuje ih uz poticaj i pomoć – rijetko sudjeluje u interpretaciji  i to samo uz poticaj - teže doživljava tekst i njegov dublji smisao
NEDOVOLJAN (1)  interes i sposobnosti nisu razvijene - ni uz dobru motivaciju i pomoć ne sudjeluje u interpretaciji - nema osnovna književnoteorijska znanja - zbog lošega čitanja ne razumije tekst

Lektira 

ODLIČAN (5) ima vrlo razvijene receptivne, raščlambene i interpretativne sposobnosti - zna prosuditi i kritički se osvrnuti na pročitano djelo - znanje o književnim pojmovima je na najvišoj razini i primjenjuje ga na lektirna djela - redovito čita i sudjeluje u interpretaciji - iscrpno vodi dnevnik čitanja - otkriva preneseno značenje pročitanih djela - ističe se u otkrivanju poruka i karakterizaciji likova - argumentirano brani svoje teze tijekom interpretacije - ima sposobnost uočavanja izražajnosti  pjesničkoga jezika - čita i interpretira i više djela, nego ih je zadano - traži pomoć u stručnoj literaturi
VRLO DOBAR (4) ima razvijene interpretativne i raščlambene sposobnosti - prosuđuje i kritički se osvrće na pročitano djelo - većinu književnih pojmova zna primijeniti na pročitana djela - sudjeluje u interpretaciji - vodi dnevnik čitanja - uočava značenja djela - otkriva poruke i višeslojnost umjetničkoga djela - na satu je aktivan - čita propisanu lektiru
DOBAR (3)  uglavnom ima razvijene receptivne, raščlambene i interpretativne sposobnosti - na umjetničko djelo reagira emocionalno, ali nije u stanju izraziti osjećaj i doživljaj - uz pomoć učitelja interpretira pročitano djelo - primjenjuje književnoteorijske pojmove na prosječnoj razini - naučeno djelomično primjenjuje - dnevnik čitanja je prosječan - katkad se kritički osvrće na pročitano djelo - većim dijelom pročita lektiru
DOVOLJAN (2 ) djelomice razvijene sposobnosti primanja i razumijevanja pročitanoga djela - uz pomoć učitelja uočava neke vrijednosti djela - dnevnik čitanja je manjkav - ne pokazuje interes za čitanje - teže otkriva slojeve pročitanoga djela - pročita tek nekoliko djela jer mora
NEDOVOLJAN (1) interes za čitanje i lektiru nije razvijen - ne čita lektiru pa ne može voditi dnevnik - ni na poticaj se ne uključuje u čitanje lektire

USMENO ODGOVARANJE

DOVOLJAN

Učenik uči bez razumijevanja. Interes mu je promjenjiv i učenik zna biti odsutan duhom.  Otežano rješava zadatke, kao što otežano poštuje rokove za izvršenje zadataka i potrebno ga je poticati u radu.

DOBAR

Sposobnosti učenika su prosječne, interes je dobar. Učenik nastavu pozorno sluša, ali zna biti odsutan duhom. Uredno izvršava zadatke, ali ga je potrebno poticati u radu.

VRLO DOBAR

Sposobnosti učenice su prosječne, interes je dobar. Učenica nastavu pozorno sluša, ali zna biti odsutna duhom. Uredno izvršava zadatke, ali ju je potrebno poticati u radu.

ODLIČAN

Sposobnosti učenika su veoma razvijene i gradivo nastoji učiti s razumijevanjem. Učenik nastavu pozorno sluša, izrazito je marljiv, a interes je izrazit.  Trudi se postići što bolje rezultate. Radni tempo je visok

Zaključna ocjena

Zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina svih ocjena. Veću važnost imaju ocjene pod rubrikama "hrvatski jezik" , "književnost" i „lektira“.  Za pozitivnu zaključnu ocjenu potrebno je imati pozitivne ocjene iz svih elemenata, tj. svaka negativna ocjena treba biti ispravljena. Za pozitivnu ocjenu iz lektire, učenik treba imati 4 pozitivne ocjene od ukupno 9.

Ispravljanje ocjene nedovoljan (1) iz hrvatskoga jezika na kraju školske godine

Pravo na ispravak ocjena na kraju školske godine imaju učenici koji imaju ocjenu nedovoljan(1)  iz jedne ili dvije cjeline, kao i učenici koji nemaju ocjenu nedovoljan niti iz jedne cjeline, ali nisu savladali neke osnove koje još trebaju savladati.

Učenici koji imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više cjelina, automatski će iz hrvatskoga jezika imati zaključenu ocjenu nedovoljan (1).  Naime, oni su za vrijeme tih cjelina imali prilike ispravljati  jedinice, te prilike nisu iskoristili, a učenike treba navikavati da se treba učiti redovito, da kampanjski rad ne može biti ocijenjen i nije vrijedan jednako kao redoviti i da se ne može na jednog te istog učenika trošiti vrijeme unedogled (a pogotovo kad se radi o učenicima koji jednostavno ne žele raditi).

 

preskoči na navigaciju