2020-10-27 10:14:50

Rang lista kandidata nakon provedenog usmenog testiranja - učitelj/ica razredne nastave - nastava u kući

OSNOVNA ŠKOLA „MIJAT STOJANOVIĆ“

VLADIMIRA NAZORA 1

BABINA GREDA

KLASA: 112-07/20-01/05

URBROJ: 2188-17-01-20-7

Babina Greda, 27. listopada 2020. godine

Temeljem članka 15. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Mijat Stojanović“, Babina Greda objavljujemo

RANG LISTU

 

kandidata koji su pristupili usmenom testiranju kandidata/kandidatkinja prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave na određeno nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno) - nastava u kući objavljenog 5. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Mijat Stojanović“, Babina Greda.

Nakon provedenog usmenog testiranja Povjerenstvo je utvrdilo sljedeću rang listu kandidata koje ravnateljica poziva na razgovor dana 28. listopada 2020. godine (srijeda) po sljedećem rasporedu:

B.B.. u 10:00 sati I.K.   u  10:20 sati L.M. u  10:40 sati

Nakon provedenog razgovora s ravnateljicom, ravnateljica odlučuje o kandidatu za kojeg će tražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno).

Pozvani kandidati će se obavijestiti o pozivu na razgovor i putem osobne e-mail adrese.

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja


Osnovna škola "Mijat Stojanović" Babina Greda